Winston Churchill története

“Bármilyen őszintén próbáljuk is mások helyzetébe beleélni magunkat, nem fejthetjük meg az emberi értelem és képzelet olyan folyamatait, amelyeknek semmi közük a józan észhez.” Winston Churchill kivételes tehetségű politikus volt, s egyúttal a zsarnokság leghatalmasabb ellenlábasa.

Iszonyú magyar veszteséglista - hamis okok és indokok -  Lapzsemle

Figyelmet keltett egy, fideszes kezekbe kerülése előtt, amúgy szolid családi magazin hasábjain közzétett adat a magyar világháborús veszteségekről.

Anne Frank, aki szimbólummá vált

“Jól tudom, hogy még nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene; de leszek-e olyan egyáltalán?” Anne Frank naplójában leírt gondolatai, szomorú-félénk mosolya a XX.

John Lukacs emlékére

“Nekem Magyarország a hazám, és Amerika az otthonom. Én Magyarország fia vagyok” – vallotta a 95 éves korában elhunyt John Lukacs Széchenyi-nagydíjas magyar származású amerikai történész, író.

Emléknap a holokauszt magyarországi áldozataiért

“Mert az ember nem felejthet, lelkében állandóan emlékeznie kell.” A mai nap a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk, arra, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.

A Felvidékről kitelepítettek magyarok emléknapja

A Felvidékről kitelepített magyarokat szállító első szerelvény 1947. április 12-én, az utolsó 1949. június 5-én indult, e két időpont között szinte naponta vitték a kijelölt családokat ingóságaikkal együtt Magyarországra.

"Franciaországért haltak meg!"

1944-re Franciaországban több különböző politikai felfogású csoport harcolt a német megszállás és a kollaboráns francia kormány ellen.

Sötét évforduló – sajnos nem csak történelem

1939-ben szeptember elsején indult meg a náci Németország hadi gépezete, hogy megsemmisítse Lengyelországot.

Az erdélyi magyarok jobban tartottak a románoktól, mint a szovjetektől 44-45-ben

Eddig ismeretlen dokumentumok – melyek Sztálin és Molotov hagyatékából kerültek elő – szerint az erdélyi magyarság jobban tartott a románoktól 1944-45-ben, mint a szovjetektől.

"A németek totális megsemmisítést zúdítottak az ott élőkre, ebben a magyarok is segédkeztek”

1941. június végén a magyar honvédség is csatlakozott a náci Németország Szovjetunió ellen indított hadjáratához, melynek egyik legsötétebb, részleteiben máig feltáratlan, időnként nagy vitát generáló fejezete, hogy az Ukrajnát megszálló magyar csapatok háborús bűnöket követtek el. Fóris Ákos történészt ezzel kapcsolatos...

Elie Wiesel üzenete

"Egyetlen emberre sem tekinthetünk elvont fogalomként" - vallotta a 87 éves korában elhunyt Elie Wiesel holokauszttúlélő, magyar származású Nobel-békedíjas író, aki számos könyvet írt a náci koncentrációs táborokban átélt élményei alapján.

371 Csillag az auschwitzi haláltáborban

A holokauszt roma áldozataira és a birkenaui lázadásra emlékeznek a 371 Csillag című előadás keretében a bátorság és a roma ifjúság napja alkalmából a Nemzeti Színházban szombaton.

A Felvidékről teleptették ki őket

A hozott rendeletek lehetővé tették a magyarok földjeinek elkobzását, elbocsátásukat állásukból, hivatalos nyelvhasználatuk és kulturális egyesületeik betiltását.

Elemzés a Saul fiáról

Georges Didi-Huberman filozófus, tanár a Nemes Jeles Lászlónak címzett írásban a filmet méltatva úgy fogalmaz: “az Ön filmje, a Saul fia, egy szörnyeteg.

"Nekünk tíz Budapest nem ér meg egy Bécset!"

1945. február 13-án ért véget a magyar fõváros 51 napig tartó ostroma. Budapest megpróbáltatásai csak a Sztálingrádért, Varsóért, vagy Berlinért vívott harcok megpróbáltatásaihoz hasonlíthatók.

A holokausztról való megemlékezés hete

Négynapos rendezvénysorozat kezdődik hétfőn az ENSZ New York-i üvegpalotájában: kiállítások, koncert, konferenciák, emlékülés, mindegyiken a holokausztról emlékeznek meg.

Ma van a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja

Ma van a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja.

Simon Wiesenthal – Az igazság malmai

“Azok szája vagyok, akik már nem tudnak beszélni.” Simon Wiesenthal zsidó származású osztrák építész, a náci háborús bűnök felkutatója és üldözője, a bécsi Zsidó Dokumentációs Központ igazgatója tíz éve, 2005. szeptember 20-án halt meg.

Almásy László kalandos élete

120 éve született Almásy László Afrika-kutató, felfedező, Az angol beteg című Oscar-díjas film ihletője.

Japán kapitulált

70 éve, 1945. augusztus 14-én, a második világháború végén Japán kapitulált, feltétel nélkül megadta magát, közölte fegyverletételi szándékát és csak a császár felségjogait kívánták megtartani.

Hirosima romjai

70 éve, 1945. augusztus 6-án helyi idő szerint 8 óra 15 perckor egy amerikai Boeing 29-es bombázógép ledobta Hirosimára a történelem első stratégiai atombombáját.

Az életmentő jelmeztervező

Tüdős Klára neve talán sokaknak keveset mond, pedig kora meghatározó divat- és jelmeztervezője volt. Életében a legértékesebb feladatnak az emberek megmentését tartotta.

A szegények orvosa

Bár módjában lett volna magánpraxist nyitni, Kispestre ment szegényeket gyógyítani, akik jó részének nem volt sem betegbiztosítása, sem pénze orvosra, gyógyszerre.

A holokauszt magyarországi áldozatainak napján

1944-ben április 16-án megkezdődött az akkor Magyarországhoz tartozó Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportálása.

Megsemmisítő táborok lettek

70 éve, 1945. április 11-én szabadult fel a buchenwaldi koncentrációs tárbor.

És Budapest felszabadult

70 éve fejeződött be Budapest felszabadítása a fasiszta és nyilas uralom alól.

Kitörés Budáról

70 éve, 1945. február 11-én kitörést kíséreltek meg a budai Várból a szovjet hadsereg gyűrűjében rekedt magyar és német alakulatok.

A holokauszt áldozataira emlékezünk

A náci Németországnak a zsidóság megsemmisítésére irányuló programjáról, a “végső megoldásról” 1942 januárjában határoztak, célul tűzve ki a 11 milliós európai zsidóság teljes kiirtását.

Ma van a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapján arra emlékezünk, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német lakosokat szállította Németországba.