A szegénység felszámolásához nem a pénz hiányzik, hanem a politikai szándék - Városi Kurír

Égetően fontos lenne jó néhány új, lakhatással kapcsolatos előírás. Szükség volna országos lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás bevezetésére. Törvénybe kellene foglalni a gyermekes családok lakhatáshoz való jogát és az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát. Elengedhetetlenül szükséges a...