Spanyolországban ezentúl anyagilag is támogatják a szegényeket míg Magyarországon kisemmizik őket

A spanyol gazdaság már a koronavírus-járvány előtt sem állt túl fényesen, komoly szintű munkanélküliség nyomasztotta és a gazdasági adatai sem voltak túl biztatóak, de mire éppen elkezdődött volna valamiféle fellendülés, jött a járvány és ez ismét a legmélyebb fekete lyukba taszította a spanyolok gazdasági adatait.

Be­ván­dor­lás­el­le­nes jobbra át? Sors­döntő vá­lasz­tás Spa­nyol­or­szág­ban

A Nép­párt, Ci­u­da­da­nos, Vox trió An­da­lú­zi­á­ban meg­verte a szo­ci­a­lis­tá­kat, de ez még nem ga­ran­cia a mai győ­ze­lemre. Akár új vá­lasz­tá­sok is kö­vet­kez­het­nek.6 éves szocialista kormányzásnak vetett véget Andalúziában a Néppárt, a Ciudadanos és a VOX még decemberben. Azóta az a...