Valóban egyre kevesebb a hit a mai világban? Épp ellenkezőleg! - Qubit

Mi történt a vallással a felvilágosodás idején?

Ingyen járhat a CEU szabadegyetemére Budapesten!

Nem sikerült teljesen kinyírni a világhírű egyetemet Budapesten.

Bálványos az eliteknek

A külhoni magyarság inkább legyen a külhoni magyarsággal azonos.

L. Simon a káderképzőben

Annak idején igen divatosak voltak a párt, illetve a PÁRT politikáját agyba mosni szándékozó táborok.

Szabadegyetem a gyávaságról

...Azt azonban mégis jelzik ezek a megnyilvánulások, hogy amennyiben nem azt nézzük, hogy mit mond a miniszterelnök, akkor egy közös momentum marad. A közpolitikai megfutamodás. Az, ami a rendszerváltás előtt még csak-csak érthető volt egy egyetemi tanár, de disszonáns és nehezen érthető az önmagát a nép kedvencének látni akaró...

Szabadegyetem a Szent István Emlékév jegyében

A „Magyarság és Európa” című sorozat kultúrtörténeti, művelődéstörténeti témákat dolgoz fel

Provice–Typotex Egyetem | NETovább?

A harmadik előadás első témája az internet kapcsolatalakító ereje, Pintér Róbert Lájkolom a lájkod című előadásában, Szabó György pedig Ember a végtelen térben címmel a tér feletti uralom megszerzéséről és elvesztéséről beszél.

Provice–Typotex Egyetem | Pénz beszél. És az ember?

A korábbi szabadegyetemi kurzus után újabb sorozatot indított a Typotex Kiadó.