Vers a hétre – Faludy György: A kilencvenegyedik

“Mi volna, hogyha Plátó feltámadna / s belépne hozzánk ma este, ahogy / itt ülünk a villanynál s az ablakban / gépek szállnak, mint roppant csillagok?” Ezen a héten a 111 éve született Faludy György gyönyörű versét ajánljuk.

Kortárs költők és kortárs borok, szóról szóra, kortyról kortyra

Idén először indult útjára az 1 Bor 1 Vers kezdeményezés a VEB 2023 EKF támogatásával, aminek lényege, hogy a borokhoz választott kortárs versekkel együtt egy komplex élményt nyújtson, mondjuk egy őszi estén, amikor kicsit több idő van elmélyedni a kóstolásban és a gondolatokban.

Vers a hétre – Térey János: Az irgalmi negyedben

“Engem Isten alkotott, / És Isten nem teremt selejtet.

Vers a hétre – Tersánszky J. Jenő: Vers a Csöndről

“Aludt a Csönd és álmában beszélt a Csönd / Zavaros álmát kihallgattam én / Didergő szél fújta felém / S két ijedt csillag / Ködpillája rebegett odafönt.” A 133 éve született Tersánszky Józsi Jenő versét ajánljuk.

Vers a hétre – Jékely Zoltán: Háborúból

“Kérdezzétek csak meg a köveket: / akarták-é ezt a históriát?

Vers a hétre – Nemes Nagy Ágnes: Nem akarok

“Hajamban ősz szál.

Vers a hétre – Ignotus: Epilógus

“Alig kezdtem: ködök ereszkednek, / Nap a napnak gondolatlan sírt ás, / Ami tegnap ökölemelés volt, / Ma bizony jó, ha szájrándítás.” Ezen a héten a 72 éve elhunyt Ignotus versét ajánljuk.

Vers a hétre – Szente B. Levente: A régiek, mi és Petőfi

“nálunk Petőfi holtan / akarom mondani hősi halottként is / hírében nyerésre áll – ha lehetett eddig” Ezen a héten a 172 éve elhunyt Petőfi Sándorra emlékezve Szente B. Levente versét ajánljuk.

Vers a hétre – Kassák Lajos: Költészetem

“Úgy énekelek / hogy valaki más / sorsa mélyéről visszhangozza / és képessé váljék rá hogy elinduljon / a part felé” Ezen a héten az 54 éve elhunyt Kassák Lajos gyönyörű vallomását ajánljuk.

Vers a hétre – Janikovszky Éva: Ha én felnőtt lennék

“Nem tudom, miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát.

Vers a hétre – Tolnai Ottó: 25.

“minden tárgyat megjelöltem / körül- és leírtam én már minden tárgyat / hiába ugrál ide-oda tekintetem / raktárként zsúfolt szobámban” Ezen a héten a 81. születésnapját ünneplő Tolnai Ottó vajdasági költő, író versét ajánljuk.

Vers a hétre – Móricz Zsigmond: Regényfolytatás

“A halmok, rónák, a komor tanyák / ködén a Jóság napfénye tüz át.

Vers a hétre – Örkény István: Leltár

“új kerékpárnyomok / 1 becsukódó ablak / csönd.” Ezen a héten a 42 éve elhunyt Örkény István zseniális versét ajánljuk.

Vers a hétre – Dsida Jenő: Mosolygó, fáradt kivánság

“Jó volna ilyen édes-álmoson / ráfeküdni egy habszínű felhőre, / amíg az égen lopva átoson.” Ezen a héten a 83 éve elhunyt Dsida Jenő gyönyörű versét ajánljuk.

Vers a hétre – Térey János: Nevelődés

“Fésületlen ifjúnak maradj meg, / Ne legyél rögtön Mester!

Vers a hétre – Pilinszky János: Kihűlt világ

“Kihűlt világ ez, senki földje!

Vers a hétre – Kányádi Sándor: Érzelmes költemény

“falvak városok / utcák nevét tudtam / s hidakét / földrészeket jártam be” Ezen a héten 92 éve született Kányádi Sándor versét ajánljuk.

Vers a hétre – Radnóti Miklós: Pipacs

„Újra füttyentek; füttyömbe boldog / madár füttye vág s ő mosolyog: / Pipacspirossal zendüljön a világ!” Ezen a héten a 112 éve született Radnóti Miklós versét ajánljuk.

Vers a hétre – Hazai Attila: Leszünk a távol

“engedjük-e habozni habozásunk / hisz olyannyira vékony botunk / immár rátámaszkodhatatlan / halik a páncél / de szép!” Ezen a héten az 54 éve született Hazai Attila versét ajánljuk.

Vers a hétre – William Shakespeare: 20. A phönix és a gerle

“Míg te, huhogó bagoly, / Ellenség előfutárja, / Ki csak a rosz véget várja, / Innen eltakarodol!” Ezen a héten a 457 éve született és 405 éve elhunyt William Shakespeare költeményét ajánljuk.

Vers a hétre – Tóth Árpád: Csak ennyi

“Áldott az élet, / Ad kinek-kinek méltón, ahogy illik, / Áldott az élet, / Keze felém is illendően nyílik,” Ezen a héten a 135 éve született Tóth Árpád gyönyörű versét ajánljuk.

Vers a hétre – József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!

“Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, / A vén Duna karcsú gőzösökre gondol, / Tavasz van!

Vers a hétre – Kosztolányi Dezső: Sorsunk

“​Hajoljatok meg a tomboló sors előtt, / mert az ő hatalma zabolátlan, örök.

Vers a hétre – Walt Whitman: Ti jövendő költők

“Én magam csak egy-két útmutató szót vetek a jövőbe, / Csak egy pillanatra szaladok előre, hogy máris forduljak vissza a homályba,” Ezen a héten a 129 éve elhunyt Walt Whitman versét ajánljuk.

Vers a hétre – Jékely Zoltán: Márciusi hó

“Hull a márciusi hó gomolyogva, / s az ég felé lebeg érzelmesen; / mintha egyetlen, roppant sírhalomra / szállongna, hogy befedje csendesen.” Ezen a héten a 39 éve elhunyt Jékely Zoltán márciusi ifjakra emlékező gyönyörű versét ajánljuk.

Vers a hétre – Jónás Tamás: Régi tavaszi én

“Látod, az égen hány kék máz van?

Vers a hétre – Arany János: Kertben

“​Közönyös a világ…

Vers a hétre – Kosztolányi Dezső: Ilona

“Elmúló / életem / hajnala, / alkonya, / halkuló, / nem múló / hallali, / Ilona.” Ezen a héten Kosztolányi Dezső játékos versével a költő 136 éve született feleségére, Harmos Ilonára emlékezünk.

Vers a hétre – Nádasdy Ádám: Útban a központ felé

“S ha semmiről sem vennék tudomást?

Vers a hétre – Móra Ferenc: Számvetés

“Hogy is vagyunk csak?