huKKK

Az EU most sokallt be Orbántól
@karma1: Nem kell bedõlni Dimitrisz Avramopulosz szavainak.
Ez a "már nemsokáig tûrik", "besokallt az unió" pár frusztrált ember megnyilvánulása.
Vihar szele, szellentése a biliben...
Ahogy a bölcsek mondanák,
"a helyzet tragikus, de nem komoly."
Szamárból nem lehet főkonzul – csúnyán megalázták Csiszár Jenőt
00:51- rõl lemaradt:

... negatív dolgokat úgy, hogy eközben nem hajlandó más nézõpontból is megvizsgálni egy kérdést, azzal szemben fenntartásaim vannak.
Olyan korszakban élünk, ahol a korábbi sematikus gondolkodásnak leáldozik és a magabiztos tutik bukása is szaporodik
Szamárból nem lehet főkonzul – csúnyán megalázták Csiszár Jenőt
@verőce21: Nem hiszem, hogy ez az ön önálló véleménye lenne.
Úgy tûnik, csupán átvette egy, vagy több ön által tisztelt, mérvadónak tartott neves személyiség álláspontját.

@Szeparepa2: Egyre jobban kezd bedõlni a saját propagandájának.
Ez a szemléletmód ártalmas az ön lelki egészségére.
A pszichoszomatikus tünetek megjelenésétõl óvnia kéne önmagát.
Szamárból nem lehet főkonzul – csúnyán megalázták Csiszár Jenőt
@karma1: Nem ismeri sem Havast, sem Csiszárt, sem Ónodyt TELJESEN.
Töredékesek az ismereteink egymásról 120 életév után is.
Ahogy õk sem ismerik saját magukat 100%-os pontossággal.
Tévedés az az elmélet, hogy egy ember azonos azzal a képpel amit láttat magából, ill. amit látunk belõle.
Sokan sajátítják el kifelé a jófejséget, minden erkölcsi megalapozottság hiányában.
Nyilván én is tudnék jófejnek tûnni, bárki elõtt ha ez volna az életcélom.
Ónody elõttem 2 mondata alapján leszerepelt (ideiglenesen, nem végleg), mert úgy lettem nevelve, hogy nem minõsítünk le senkit pár reakciója alapján véglegesen, amíg nem próbáltunk meg minden érvet megkeresni arra ami felminõsítheti.
Az, hogy valaki nem tud sziporkázni egy-két ember izlésének megfelelõen a hetihetesben, számomra nem elegendõ ok arra, hogy elvitassam emberi kvalitásait.
Ismerek tízszavas embereket is, akik jellemben felülmúlják a divatos sztárértelmiségieket.
Havas egészen más kifelé, mint befelé.
Nála ez a pökhendinek, lekezelõnek tûnõ stílus szerintem inkább az önvédelem egy speciális formája, egy páncél, amivel sérülékenységét védeni igyekszik.
Ha nyolcmilliárd ember egybehangzóan állítaná nekem, hogy Csiszár, Havas, Ónody, Jáksó silány minõségû emberek, akkor gyanakodni kezdenék a 8milliárd ember szavahihetõségében, és egyenként igyekezném meggyõzni õket arról, hogy nem tesz jót sem az életérzésüknek, sem a lelki egészségüknek, sem a józan ítélõképességüknek, ha ilyen súllyal foglalkoznak
egy ideiglenesen egzisztáló lény egyoldalú megvilágításával.
Nem venném komolyan a 8 milliárd ember véleményét, ha látnám, hogy nem is áll szándékukban keresni ugyanarra az emberre ugyanannyi pozitív észrevételt.
Ez itt egy aprócska kis fórum, ahol sokszor úgy nyilatkozunk, mintha ismernénk a másikat, holott önmagunkat sem ismerjük eléggé.
Töredékesek az ismereteink, de mégis sokan szeretnék a tudásuk hiányát magabiztosnak tûnõ álláspontként, mintegy közvéleményként elõadni.
Minél magabiztosabban állít valaki...
Szamárból nem lehet főkonzul – csúnyán megalázták Csiszár Jenőt
@F_Viktor: Nem tesz jót önnek sem ez finkelsteini stílus.
Úgy véli, hogy minden önnek unszimpatikus ember, unszimpatikus reakció sározandó?
Orbánnal kapcsolatos keserûségei nem teszik objektívvé, józanná az ítélõképességét.
Ne csapja be magát azzal, hogy elkezdi maga elõtt orbánfannak beállítani azokat, akik nem hajlandóak önnel együtt utálkozni, köpködni.
Egyre többen vannak, akik még ellenségeiket sem hajlandóak lealázni, legyalázni, mert hisznek abban, hogy nem koronáztatik meg az aki nem szabályszerûen küzd.
Ne legyen kisebbrendûségi komplexusa, ha nem tud zsigerbõl együtt gyûlölni másokkal, vagy egyel kevesebbet talál köpni.
Nem a mások sározása, nem a leköpések száma fejleszti a jellemet.
Családban sem elfogadható, ha valaki kizárólag a negatívumokat gyûjti, terjeszti hozzátartozóiról.
Fogja fel a nemzetet egy kiterjesztett családként.
Javaslom, hogy vélt, ill. valós ellenségeirõl keressen olyan dolgokat, amik szerethetõvé, felértékelhetõvé teszi õket az ön szemében.
Nincsen abszolút rossz ember, olyan, aki mindig gonosz motívumból követ el gonosz dolgokat.
Mindenkiben van jó.
Sokszor elég a jóság szikráit felfedezni, kimondani egy emberre/emberrõl és ez jobbá tudja tenni az adott embert, még akkor is, ha elõtte gonosz dolgokat tett.
Szerintem ebben a hazában sokakban él, dolgozik egy õsi, megosztó gyûlöletvezérelt kritikai szemlélet, ami a sértettségek, keserûségek táptalaján tenyészik.
Ezt ráadásul támogatja egy divatosnak, trendinek, modernnek vélt korszellem, amit én finkelsteini stílusnak nevezek.
Ne a divat mondja meg kik vagyunk, mit érezzünk, kit "kell" szeretnünk, kit "kell" gyûlölnünk.
Szamárból nem lehet főkonzul – csúnyán megalázták Csiszár Jenőt
@wagabund: Ónody György 82 éves kora ellenére elég közönséges stílusban fogalmaz.
Az embernek olyan érzése van, mintha mérvadónak tartaná saját értékeléseit.
Valaki, aki megszokta, hogy ebben a világban a vetélytársak közt könyökléssel, sározással lehet mértékadóvá válni, elõrejutni.
Egy olyan ember benyomását kelti, aki úgy véli, mások kigúnyolása, leminõsítése árán szavahihetõvé lehet válni, ún. benfentes infók kiszivárogtatásával.
Tipikus komcsi 3/3-as stílus.
Bár nem tartom valószínûnek, hogy az aktájában rá nézve terhelõ adatokat lelnék, mert az aktív tagokról nem terít terhelõ dolgokat a szolgálat.
Természetesen lehet, hogy tévedek, de úgy tûnik, mintha Ó. György órája a hangulatjelentések, egyéb jelentgetések korszakában megállt volna.
Olyan akár a szolgálat egyik japán katonája, aki a szigetecskéjén ragadva nem lett értesítve arról, hogy a harc már régen véget ért...
Szamárból nem lehet főkonzul – csúnyán megalázták Csiszár Jenőt
@RonaGyuri: Csiszár egy jó képességû ember, alkalmas a feladatra.
Ne keverje össze az Orbán-kormánnyal kapcsolatos érzéseit (netán keserûségeit?) Csiszár értékelésébe.
Nem tesz önnek jót ez a finkelsteini besározós stílus, gondolkodásmód.
Szabaduljon meg tõle minél elõbb, mert beszûkíti a látásmódot.

@Edmond Dantes: Nem kell senkinek sem szégyellnie magát ha Havast letanárurazza.
Attól, hogy valaki nem szimpatikus, még lehet jó szakmailag.
Ott van szimpatikus embernek, tanárnak Levente Péter. Neki ugyan nincs képesítése mégis meghívott tanár két egyetemen.
Lehet a tanárúr becenév is. Engem pl. így szólítottak munkatársaim 84-88 között, mert egyik kollégámnak elmagyaráztam egy fizikával kapcsolatos dolgot.
Meghalt Berek Katalin
@karma1: A cikk végérõl hiányzik egy rész:
"...1970-ben egyik (innen hiányzik) Életének 87. évében..."
Mészáros Lőrinc: Okosabb vagyok Zuckerbergnél
A 16:32-es komment pontosítása:
... ahol nem ugyanabba a részbe, hanem az amerikai* mögötti részbe lép be a magyar, mégis az amerikai elõtt lévõ részbõl lép ki.

*behelyettesíthetõ bármelyik más náció is.
Mészáros Lőrinc: Okosabb vagyok Zuckerbergnél
@qxy: 9:04
Megfenyegették?
Magánál még golyószóró se volt?
Hát igen, aki lövés helyett inkább megijed, így jár.
A félelemért sokkal többet kell ám fizetni.
Ha az emberek nem félnének a haláltól, fájdalomtól, betegségtõl stb., akkor mennyi pénzt megspórolnánk...
Mészáros Lőrinc: Okosabb vagyok Zuckerbergnél
@RonaGyuri: 16:13
Többféle forgóajtó, és többféle értelmezés van.
Nemcsak 2 részes forgóajtó létezik.
Van 3, 4, sõt több részes is.
Él még a köztudatban az az értelmezés is, (némelyek szerint ez az eredeti) ahol nem ugyanabba a részbe, hanem a mögötte levõbe lép be a magyar, mégis az elõtte levõbõl lép ki.
Ez, a min. 3 részes forgóajtót tételezi fel.
Ebben az esetben nem szükséges a letaposás, elég a teleportáló-, ill egyéb eltûnõ-megjelenõ képesség.
Ha ön se teleportálni nem tud, sem más eféle képességgel nem rendekezik, akkor nem csoda, hogy felmerül önben a fizikai agresszivitás megvalósulása.
A 21. században alap, hogy ön tudjon teleportálni.
Mészáros Lőrinc: Okosabb vagyok Zuckerbergnél
@RonaGyuri: "utolsónak belépni a forgó-ajtón és elsőnek kijönni az a találékonyság mintája, pedig a gátlástalanságé!"
Mese.
Ezt gátlástalanul sem lehet megcsinálni.
V4-es csúcstalálkozót tartanak az élelmiszerek eltérő minősége miatt
@karma1: A saját brekegését ne akarja a nyakamba varrni.
Csak szendvicsrõl beszéltem és guargumis aszpartamos üdítõkrõl,
ez eleve kizárja a coca colát, ami nem tartalmaz aszpartamot
és a nutellát, mert az meg nem penészes szendvics.
A nutella és a coca cola és a velük kapcsolatos állítások
kizárólagos szerzõi joga az öné,
az ön kizárólagos produkciói,
ezekkel nem véletlenül nem foglalkoztam.
Ne hazudozzon rólam, ne keverjen bele a saját állításaiba.
Ne keltse azt a látszatot, mintha az én állításaimmal vitázna.
A saját ostobaságaiért, tudatos torzításaiért, félremagyarázásaiért ön felel.
Ne szemtelenkedjen, nem õriztünk együtt aszpartamot.
V4-es csúcstalálkozót tartanak az élelmiszerek eltérő minősége miatt
Jürgen, hová viszi a mai élelmiszerszállítmány?
Magyarországra.
Ügyeljen kérem a minõségre.
Finnyás nép.
Az üdítõk közül csak a guargimis, aszpartamosakat hajlandóak átvenni,
a szendvicsekben pedig minimum két zöld penészfoltnak kell lennie!
Németországban eltűnt három közveszélyes iszlamista
Pillanatnyilag idétlen mozgású, eltorzult arcú õstermelõknek tûnnek.
Szíriuszi óriásrovar-szerû lények húzták magukra a testeket.
Man in black 4.
Tavasztól a német mozikban...
Milliós bírságokat szabott ki a bliccelőkre a BKK
@F_Viktor: @eszegfu: @F_Viktor: Változzék a törvény! Vagy maradjon, de akkor emeljék meg a bírságfizetõk jövedelmét a bkk vezér fizetésével megegyezõre, visszamenõlegesen.
Milliós bírságokat szabott ki a bliccelőkre a BKK
Jogos a bkk büntetése a bliccelésért.
A büntetés mértéke viszont aránytalanul nagy.
Nem szerintem!
Aszerint az Igazságos Bíró szerint, aki elõtt egyszer majd mindannyian számot adunk igazságainkról, igazságtalanságainkról, összes viselt dolgainkról, titkainkról, úgy, hogy mindenki látni, tudni fogja...
Meg tudja-e mondani valaki, hogy hányszoros kártérítést kell megfizetniük azoknak, akik indokolatlanul magas büntetéseket szabnak ki?
Pl. Konkrétan mennyit kell majd a bkk-nak visszafizetnie annak a 350Ft-értékben bliccelõnek, akitõl 350 ezer Ft-ot vasalt be?
Mi lesz azokkal, akik halandó emberek jogszabályaira, törvényeire hivatkozva, hatalmukkal visszaélve próbálják felülírni az isteni igazságszolgáltatást?
Mi lesz veletek igazságtalanul bíráskodók, behajtók?
A jelen kor igaztalan szabályait, törvényeit hamarosan felülbírálja az igazság korának idõszaka.
A fejsze a fák gyökerén ...
Milliós bírságokat szabott ki a bliccelőkre a BKK
Mózes II. könyve 22. rész 1. 
Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
Milliós bírságokat szabott ki a bliccelőkre a BKK
Ezékiel bácsi szavai:
"12. A szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragadományokat ragadozott, zálogot vissza nem adott, és a bálványokra emelte szemeit, útálatosságot cselekedett;13. Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az útálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen ő rajta!"
Milliós bírságokat szabott ki a bliccelőkre a BKK
@wpym: Természetesen fizetni kell a szolgáltatásért.
A csalásért/bliccelésért jogos a büntetés.
Ebben nincs vita.
A büntetés mértéke az, amit az uzsorabûnözõk is megirígyelhetnek.
W.W.J.D.? Mit tenne Jézus?
A Biblia alapján mennyi a jogos büntetés egy 350 Ft-os lopásért?
biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=2&c=22&v=1#
Az uzsorázókkal mit tenne Jézus?
biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=26&c=22&v=12#v10
Nem állítom, hogy pont idevágóak az idézeteim,
de tessék jobbakat találni a Könyvek Könyvébõl!
Penészes, gusztustalan szendvicseket adtak a határvédőknek
5. Verzió
Külföldi élelmiszeripari multi.
Jürgen heute den Sie den Versand?
Die Ungarn. Gut.
Die Ungarn haben die grünen und schwarz getupft Sandwiches zu nehmen.
Csökkent a Fidesz előnye a Momentum kampánya alatt
A Publicus rosszul mérte, jelenleg a Momentum áll az élen 37 %- kal.
Aki közvéleménykutatást szeretne nyerni, megkérem, velem méressen.
Majd csak a választás elõtt fog kiderülni, hogy egy tizedesvesszõ lemaradt...