Már csaknem 50 ezren szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben

Már csaknem 50 ezren regisztráltak a nemzetiségi névjegyzékbe az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal – mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Web hosting, domain names, VPS

Lázár miért egyeztet a zsidókkal az új Nemzeti alaptantervrõl?

XXIII. Környei Nemzetiségi és Sörfesztivál 2014. programja

2014. július 11-e és 13-a között már XXIII. alka­lom­mal várja a kör­nyei Nem­ze­ti­ségi és Sör­fesz­ti­vál a ven­dé­ge­ket szí­nes, min­den kor­osz­tály szá­mára kikap­cso­ló­dási lehető­sé­get biz­to­sító prog­ra­mok sokaságával.