Gáon Mordehaj

Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@grincss: A mai nappal befejezem!
Kíváncsi voltam rátok. Nem vagytok rossz srácok csak egyoldalúan látjátok a dolgokat és nem a magyar érdekek szerint. Egy normális országban teljesen mindegy, hogy bal vagy jobb, ha mind a két oldalt a megingathatatlan nemzeti érzés vezérli és nemzeti érdekek irányítják. Nálunk ez sajnos nem így van.
Véssétek az eszetekbe egy zseniális és határozott kiemelkedő zsidó politikus BEN GURION mondatát: " A nemzeti érdekeknek nem lehet ellenzéke csak ellensége".

Tehát befejeztem! Élveztem a társaságotokat. Nem törlöm a posztjaimat az vissza olvasható. Ha megkerestek, akkor bizonyosan megtaláltok.
Sok sikert és jó egészséget kívánok nektek!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@Aki Én: Na látod! Ezt én is súlyosan elítélem és elfogadhatatlannak tartom, mert aláássa a hitelességet.
Kálmán Olga belép a DK-ba
@Aki Én: Ne légy igaztalan!
Egykoron az álnok zsidó SAUL, aki a római légióban (katonaként) SAULUS-néven szolgált. Megvilágosodott és PAULUS lett. Majd a szent Római Katolikus egyház védőpallosa és egyik fő apostola szent Pál néven!
Miért ne lehetne patrióta, magyar nemzeti érzésű egy magyar kommunista vagy egy becsületes hithű zsidó, amilyen Fónagy is?
A történelmi tényekhez tartozik, hogy kimondva kimondatlanul 1945 óta a kommunista párt tagjai között, vezetésében két tábor alakult ki. A moszkovita zsidó kommunisták bosszúszomjas karrierista vonala és a nemzeti érzésű, valóságosan magyar gyökerű úgynevezett nemzeti vonal. A klasszikus urbánus-népi vonal párton belüli leképződése. A moszkovita zsidó kommunisták ivadékai liberális vonallá vedlettek át. A nemzeti vonal kommunistái pedig Fideszesek lettek, nemzeti felelősséggel . Annak ellenére, hogy a vén finánc-zsidó spekuláns SOROS kilóra meg akarta őket vásárolni. Nem sikerült! A magyar nemzeti érzés és identítás nem lehetett megvenni!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@grincss: Ne hívjad magad grincsnek, hanem nyugodtan GRÜN-nek! Az jobban passzol hozzád!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@grincss: Primitív hülye vagy! Négy mondatot sem tudsz egymással összefüggő értelemmel megfogalmazni. Gondolom valamelyik szerkesztőnek, vagy szerkesztőségi munkatársnak vagy a retyerutyája.
Kálmán Olga belép a DK-ba
@kereső: Telis-tele, csúcsra járatott felülreprezentált moszkovita zsidó kommunistával! Méghozzá a legaljából valókkal. Mert a polgári zsidóság, mármint ami megmeredt belőlük valamennyi vette a sátorfáját és vagy aliyázott vagy nyugatra ment. A proli, bosszúéhes hátalóvágyó zsidó meg itt maradt és itt ette a fene valamennyit!
Élő: így tüntetnek Budapesten Erdogan ellen
@tudode: Kedves Honfitársam! Rákosi/Rosenfeld Mattateus idején is a zsidó ÁVÓSOK is agyonverték egymást, hogy ki vigye haza a haláltáborokban megült zsidók elrejtett és általuk felkutatott, vagy az elrejtőkből a MÜNICH által vezetett gazdasági rendőrségnél kivert és elkobzott aranyat. Szücs elvtársra (Szücs Ernőre) gondolok. Lehet, hogy ismerted?
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Na! Megjelent az oldal főállású destruktív fő hülyéje! A nyomorult "grincs"!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Az etnikai keverékek esendőbbek! A zsidóság ezért is tiltja nagyon bölcsen az etnikai keveredést! A TÓRA, azaz MÓZES ÖT KÖNYVÉNEK: ----- hu.wikipedia.org/wiki/Tóra ---- ötödik könyvében, DVARIM-ban a "törvény summájában", a 7. fejezet 3.-4. mondata egyértelművé teszi a zsidó és nem zsidók közötti házasságok tilalmát: "Ne házasodjál velük idegen népekkel össze. Lányaidat ne add fiaikhoz és lányait ne vedd el fiaidnak."
PONTOSABBAN:
3. mondat : Sógorságot se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak;
4. mondat: Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket. "
A zsidó és nem zsidó között kötött házasság a zsidó törvény szerint nem bír összekötő erővel, és a vallás szempontjából nem tekinthető érvényesnek, akkor sem, ha száz rabbi áldotta meg. A zsidóság egyik legnagyobb prófétája Jirmijahu mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/12301.htm, is intőn emeli fel szavát az ellen, hogy a zsidó nép külső népekkel házasságot ne kössön és ezáltal fokozatosan ne asszimilálódjon, hanem ehelyett az "együtt, de külön-külön" receptjét írja elő, mint az egyetlen lehetséges módot arra, hogy a zsidó nép és zsidó lét fennmaradjon.
Ha a magyar etnikum ezt az utat járta volna most nem fájna a feje!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Apai vonalon kunok (nem cigányok még akkor sem, ha ezt terjesztik róla) Anyai vonalon (Sípos) szintén magyar etnikai háttérrel rendelkezik.
Plebejus református család.
De ha megkérdeznéd a liberális újságíróktól a származásúkat, ezeknél elemlámpával kellene keresni a magyar vonalat!
Kálmán Olga belép a DK-ba
@kereső: Ha nem volt kommunista diktatúra, akkor Alföldi apjának a pártkönyvébe miért volt az a címe, hogy a MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT TAGSÁGI KÖNYVE?
Kálmán Olga belép a DK-ba
Úgy repülnek rá a szekularizált judeo-liberálisok, az önkormányzati tisztségekre és javadalmakra, mint a döglegyek a szarra! Ezektől lett megint büdös a főváros!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@Clavigo: Pokorni, cseh etnikai gyökerű, Magyarországra telepedett család. Keverten goj és zsidó felmenőkkel. Ez okozza az identítás zavart és megfelelési kényszert a volt kultusz miniszternél.
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Magyarosított parvenük.
A naiv magyar gojok megengedték azt, hogy idegen etnikumok és azok keverékei magyar neveket vehessenek fel. Erre az "öngyilkos lépésre" csak a magyar történelmi sorsközösséget eláruló, szintén kevert etnikumú, hátterű gazemberek volta képesek!
Az izraeli zsidóság soha nem engedné, hogy jött-ment nem zsidó tarka barka gojok héber neveket aggassanak magukra. A magyarság most saját ostobaságainak az áldozata!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@Clavigo: 1938 után a nyilas párt tele volt különféle Magyarországon letelepedett idegen etnikumokkal és keverékeikkel. Ugyanúgy felül voltak reprezentálva, mint a kommunista mozgalomban. (Milyen kicsi a világ)
Az 1944-ben vezető szerepet játszó katonák:
Nádas vezérkari ezredes= Nadler
Szávay Sándor vezérőrnagy= Szlávits
Bán Mihály vezérkari ezredes= Friebert
Németh Jenő vezérkari alezredes= Popvics
Szörényi Emil vezérkari százados= Reischl
Porzezsinszky Valér vezérkari alezredes ( nem kell magyarázat)
Darnóy Pál vezérkari százados= Danzinger
Dénes Jenö vezérkari százados= Datzauer
Dienes vkp szolgálatos örnagy = Turcsin
Radnóczy Antal vezérkari százados = Riedl
Ijjas József vezérkari százados= Freiler
Abonyi vezérkari örnagy=Nareddi
Kapitány Albin vezérkari örnagy= Kratzner
Hajdu Lajos vezérkari százados= Räsler
Rády -Péntek Artúr= Freitag

Szálasi Ferenc "nemzetvezető"= Szaljosján (különféle: szlovák, ruszin, örmény és német nemzetiségek Magyarországra telepedett "magyarságát túlkompenzáló " leszármazottja.
Sztójay Döme, rác (születési nevén Dimitrije Stojaković Versec,)

Jány Gusztáv: a magyarságot vágóhídra vezető német szívü német keverék; Édesapja Hautzinger Sándor (német és lengyel származású), a császári és királyi 76. gyalogezred korábbi őrmestere, szatócs, majd gazdálkodó Lébényben. (Fűszerüzletük, vendéglőjük volt.) Édesanyja Jány Vilma.

Itt van egy csokor azokból, akik az 1944 eseményeinek mozgatórugói voltak és a végsőkig való kitartás mellet kardoskodtak.
Magyarok voltak?
NEM!
Mi köze a magyar etnikumnak ezekhez?
Csupán annyi, hogy felmenőiket jó szándékkal feltételek nélkül befogadta, hogy utána az ivadékok a magyarság nyakába szarjanak!
Kálmán Olga belép a DK-ba
@kereső: "nemzetközi szinten is elismert "
Hol? Mikor? Miért?
Ha elismerik miért nincs ott?
Azóta irritál mióta megláttam és meghallottam. Pedig az nagyon, de nagyon régen volt.
Kommunista leszármazott!
Kálmán Olga belép a DK-ba
@kereső: És azt az 1 százalékot Alföldi Roberta kezelje és még nagyobb marcipán péniszt rendeljen, mint múltkor. Akkorát, mint saját testmagassága!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Kedves @CsipkeRózsa: A JUDAIZMUS a zsidóság, egy vallás népe és egy nép vallása! Ahhoz, hogy valaki "zsidó vallású legyen", ahhoz be kell térni a zsidó közösségbe! Méghozzá egy szigorú normarendszer szerint. Ezt a folyamatot érvényesen csak és kizárólag ortodox rabbi végezheti. A neológ rabbikon keresztüli betérés teljesen érvénytelen betérés! Akinek az édesanyja nem zsidó és betér, az a betérés dacára is csupán prozelita lehet. Vagyis betért nem halachikus zsidó. Az ilyen betért nem halachikus prozelita zsidó nem temetkezhet a zsidó temetőbe halachikus zsidók közé! TEHÁT egy idejét múlt megfelelési kényszer azt állítani, hogy a zsidóság csupán egy vallás. A NEOLÓGIA irányzatát is a galuti megfelelési kényszer szülte, hogy minél jobban belesimuljon a keresztény liturgia világába. Abba kellene hagyni ezt a képmutatást!
A zsidóság nem csupán vallás. Sőt a legkevésbé az! A zsidóság egy életforma, a zsidóság egy transznacionális olyan történelmi etnikai eredetközösség, vallás és sorsközösség, amely éljen bárhol a világon számtalan különféle diaszpórában és beszéljen számtalan etnikum nyelvén, ettől függetlenül EGY NÉP EGY OSZTHATATLAN ZSIDÓ NEMZET!
Az, hogy erről mit hablatyol egy szekularizált, kommunista múltú kripto-zsidó, az teljesen mindegy, az teljesen hiteltelen!
Mi legyen az Iszlám Állam harcosainak európai állampolgárságú gyerekeivel?
A gyerek helye a szülő mellett van! Ki kell rugdalni azokat is! Vissza az arab világba oda, ahonnét mielött a fene ide ette volna őket!
Hiszen kígyó kígyót fial!
Ostobának, félrevezetőnek nevezte Kovács Zoltán kormányszóvivő a BBC riporterének kérdéseit
Kovács kimondta az igazságot! Ha nyugat kereskedik az oroszokkal az jó dolog, ha Magyarország az rossz. Ezek vagy hülyék, vagy a magyar politikusokat nézik annak!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@CsipkeRózsa: tartják tiszteletben. Miért nincs Magyarországon a zsidóságnak, mint tisztességesen önmagát felvállaló etnikai kisebbségnek saját politikai mozgalma vagy akár pártja. Amelynek van konzervatív-tradicionális és világi-liberális szárnya is. Miért kell sporadikusan szétszóródva a szélső jobbtól, a szélső balig különféle szánalmas mimikrikkel bebábozódni? KÉRDEZEM! Mindent a politikai hatalomért? Mindent ? A tisztességet, az önbecsülést?
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Kedves @CsipkeRózsa: Herzl Tivadar az "Altneuland" című művében (régiúj országban) kijelentette —sok más zsidó nacionalistával és patriótával együtt— "a zsidó nép csak ősei földjén születhet újjá."
Semmi esetre sem Magyarországon!
A Babilóniai Talmud, a Ktuboth tract. 110 /b oldalán, a Talmud egyértelműen kijelenti, hogy "a külföldön, tehát nem Izraelben /!/) lakó zsidóknak nincs Istene". (Magyarországiaknak ez külön figyelmeztetés)
Továbbá! A magyarországi zsidóknak is Cionból/Sionból jön ki a tanítás/tórah, és az Örökkévaló/JHWH Szava Jeruzsálemből ( Jelenések Könyve, Mik. 4,2b,) EZ PEDIG NEM MAGYARORSZÁG, NEM BUDAPEST!
Lucki Rebbe 1938-ban mondta „Minden zsidó, aki Erec-Jiszráélbe megy, és minden kalapács, amely munkába lendül ott, kezdete a megváltásnak…”. A zsidóknak Izraelbe kell visszavágyódniuk és nem a "galutba", a kényszerű száműzetésbe, ahonnan többször is elűzték őket és jelen időkben sem népszerűek! Abszurdum, hogy a zsidóság nem saját őseinek hazájában, eredeti etno-szociokultúrájában, történelmi eredet és vallási sorsközösségében akar élni, hanem ott ahonnan egykoron vagy akár többször is kivetették. A zsidóság hazája Erec Jiszráél!
A zsidó "bevándorlási törvény" is kimondja, az 1950. évi 5710. visszatérésről szóló törvény megállapítja minden ZSIDÓ személy jogát az Izrael Államba való bevándorláshoz. A törvény értelmében “Zsidó az a személy, aki zsidó anyától született, vagy áttért a zsidó vallásra, és nem tagja más vallásnak”. ---tehát nem születhet keresztény vagy muszlim anyától mert akkor már nem lehet halahikus zsidó !-----
VAGYIS a törvény konkrétan megnevezi az etnikai mibenlétet, származást és leszármazást!
Mindazt, ami alapfeltétele Izrael zsidó nemzetállamba történő letelepedésnek.
A galuti állapot teljesen okafogyottá vált! A magyarországi zsidóság, különösen a neológok (tisztelet a kivételnek) még etnikai eredet-és sorsközösségbeli egységüket sem vállalják fel csupán "vallásról" beszélnek. De úgy, hogy a vallás légalapvétó normáit sem...
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@CsipkeRózsa: Helyesbítek! "a felmenők is itt születtek"
A zsidó felmenők itt kényszerültek (!) megszületni a saját hazát nélkülözve, amelytől megfosztották a zsidó népe és egészen a 20. századig aljas módon visszaköltözni sem engedték. Nem beszélve az állam újjá alapításárólt!
A zsidó számára minden, ami Izráél földjén kívül van GALUTNAK nevezzük! Ami a zsidó nép számára ideiglenes állapot lehet. A zsidóság vonatkozásában, az aliya kapcsán nem lehet "idegen országba való elköltözésről beszélni", mivel a zsidóság egyetlen hazája Erec Jiszrael (Izrael földje). A zsidó ember számára az "idegen" csak az lehet, amely Izraelen kívül van. Kiemelem! Ha az imperialista s haszonleső nyugat nem akadályozta volna meg, akkor az Ottomán birodalom szétbomlasztása után létre lehetett volna hozni a zsidó nemzetállamot és akkor nem ismerhetnénk a vészkorszak borzalmait. Nyugat, de főleg az angol külpolitika ácsolta meg a zsidóság vérpadját, amelyen a hóhér szerepét a náci Németország töltötte be és az arabjaival ismét erre a posztra pályázik!
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
@CsipkeRózsa: "A bűnöket nem egy vallási látásmód határozza meg, hanem a bűnt elkövető ember." Itt az a gond, hogy ezeknél a zsidóknál pontosan nem a vallás határozott meg semmit, mert azt leszarták, megtagadták és azért voltak aljas gazemberek. Majd utána a zsidóságuk védőpajzsa mögé bújtak. Becsületes zsidók legyilkolásuk pillanatában is káddist mondtak. Ezek a vörös zsidók átmentek a Hegedüs Gyula utca páros oldalára nehogy valaki azt higgye, hogy az ottani zsinagógából jöttek ki vagy oda tartanak. A tisztességes zsidó kiáll etnikai hovatartozása, vallása,eredetközössége és Izrael mellett és nem védőpajzsnak tekinti népének történelmi tragédiáját és aljasságait e mögé rejti. Ha valaki bírálja ezért őket, akkor azonnal antiszemitázásba kezdenek és nácizásba! Az igazán tisztességes zsidó, ha nem ért egyet a galut számára nem tetsző politikai történéseivel, akkor csomagol és haza aliyázik az egyetlen zsidó hazába Erec Jiszráélbe és nem lázong, uszít,áskálódik és hatalomra tör!
i.imgur.com/u6XF4aV.jpg
Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről
Erről a társulatról ez a vers jut eszembe:

A dédapa még pálinkaárus,
a nagyapó volt jó bolsevik.
Tóráját ládafiába zárta
és nem volt jó ideig
Salom Sabbath neki.

Aztán eljött Róth Manó a hős
Az antimessiás, vele kórusban együtt
énekelte az ávósok dalát.

Ekkor divat volt istent tagadni,
Zengeni: Nincsenek őseink, csak
proletár hőseink,
Ott tiszteljük a történelmi
múltat, ahol magyarosított nevű
rőfös segédek vonultak szétrúgni mindent,
ami magyar és nemzeti.

1989-ben úgy tűnt, hogy elbukott a játszma
és szétfeslett a vörös lepel,
de sebaj,
most unokáik a globalizmus zászlajával
járva köszönnek nyájasan így.
Salom Sabbath neked.