relatív

Elbeszélgetett Orbánnal az EP-elnök a sorostervezésről
Egy csökönyösen félresikeredett gondolatvilágot jó útra téríteni nem egy hálás feladat, de vannak ( voltak ) olyan nevelőtáborok, ahol azért sikert értek el többségben...

Ha valakit megrészegít a saját státusz, azt nagyon nehéz a valóságra ébreszteni, amint arra korábban IS volt már példa. Csak sajnos (?) mindegyik csúfos véget ért !

Keresni kellene egy olyan vezetőt, aki a kívánalmak lehető legjobb megvalósításáért 'dolgozik ', és nem hiszi, hogy tetteit kegyként kell értelmeznünk, hivatásaként szolgálja a választókat !
Nem bírták az iskolát a nagyjaink – ma ők a tanterv részei
Ilyen a világ, mindig lehet olyan személlyel-, esettel példálózni - ha nincs értelmes gondolatunk -, mely bármire lehet hivatkozás...

Egyetemi tanáraim majd mindegyike hivalkodott valamilyen ismeret-hiányával, még a matematika professzor IS számtan tudásbeli hiányosságát hangoztatta, mint azt Einstein IS tette sok alkalommal...

Azt bizonyosan lehet mondani, hogy minden ember haláláig bármire képes lehet... utána már kevésbé ! -))
Olyat szólt egy néni Tállaival kapcsolatban, hogy Kádár János is csettintene
Pontos volt a néni, hiszen minden bizonnyal ő IS az állampárt tagja, mint tállai elvtárs...

Ezen nevetni anakronizmus..., hiszen ezen áll a mai állampárt ereje, továbbélése ... IS !
Polt Péter: Fidesz-tag voltam, de az ügyészség nem fideszes
Ha ők kijelentenek valamit az úgy van...és kész ! (A pártpolitikus nem az, ha ő mondja, ugye ?!)

Az a fenyegető törekvés, melyet a regnáló mindig IS hangoztatott korábban a nagy demokratikus közélet keretében – nevezetesen a hatalom megragadása, és végletes átformálása egy diktatórikus közélet kialakítására – került megvalósításra, és a magyar társadalom egésze (híveik IS !) szenvedi meg… ki tudja meddig, mert a kialakított rendszer védi saját magát a leváltása ellehetetlenítése érdekében !

A demokratikus erőknek így a lehetőségük sincs meg bármiféle demokratizálás megvalósítására…

El lehet gondolkodni a keretek megfelelő kialakításán egy valós (!), és értelmes változás lehetőségének kialakítására !

Minél később kerül erre sor, annál nehezebb lesz átnevelő táborok nélkül erre sort keríteni… IS !
Migránsnak nézték a Sri Lanka-i egyetemistákat, rendőrt hívtak rájuk, pedig csak segíteni akartak
Nem IS olyan régen volt már az országban ehhez hasonló aljasság, és a ' magyarok ' csak bámészkodva nézték, hogy az ártatlan embereket mint állatokat hajtják a vagonokba... ( az elhagyott kis vagyonkájukat aztán rendesen széthordták az elhurcoltaknak... )

Sosem lesz ennek vége ? !
A Nézőpont Intézet szerint majd 4 millió magyar akarja Orbánt miniszterelnöknek
Azt gondolom, a regnáló által a mi pénzünkön támogatott társaságban személyi változást kell megejteni, hiszen nem a 80-90 % - ot kommunikálták, így esetleg reménykedni fognak az erősen váltást akaró normális szavazók !

Így az ellenzéki médiumokban esetleg nem lesz értelme a regnáló ' biztos ' hatalmas nyerési esélyével minden közléskor elrémíteni az ellenzéket támogató szavazókat !!!
Nyugdíjkorrekció: többeknél kisebb lett az emelés
@RonaGyuri: Ezek szerint ismét több százalékkal kevesebbet - mert vannak előrejelzések arra, hogy nagyobb az évi tényleges infláció 2,4 %- nál - adnak a nyugdíjasoknak, mint azt a törvény előírja ( ami már egy tényleges értéknél sem fedezi sosem a nyugdíjasokat érintő pénzromlás nagyságát ! )

Mégis, mint kegyelemként propagálják a hívő nyugdíjasoknak a kötelezően járó (!) évi kiegészítést utólag 11 hónappal, bár már ez év elején IS sokkal nagyobb inflációt prognosztizáltak még a hivatalos előrejelzések IS !

A népbutítás magas fokon üzemel, mind az oktatás, mind a kommunikáció szintjén.

Az a nagyon sajnálatos, hogy ebben a népbutításban a magukat ellenzékinek feltüntető médiumok IS az élen járnak... IS !
A kormány úgy tűnik meghallotta a panaszokat, jelentősen nőhet a kiemelkedő művészek nyugdíja
Sajnos ismert, hogy az életük során - még a korábbi rendszer alatt IS - az átlag életszínvonal felett élők közt előfordul, hogy most - a törvény alapján ' megérdemelt ' - az alacsony nyugdíjukkal kérkednek.
Az sem zavarja őket, hogy jelentős vagyonnal rendelkeznek manapság IS !
A kormány úgy tűnik meghallotta a panaszokat, jelentősen nőhet a kiemelkedő művészek nyugdíja
Az nem járja - ami a jelenlegi regnáló gyakorlata széles körben -, hogy egy államban az állampolgárok egymáshoz képest megkülönbözöttek legyenek.

Az adott állam jog-. és kötelezettsége minden állampolgárát megilleti, így a nyugdíj IS - mint államilag szavatolt - törvényben rögzített keretekben teljesül. A kivételes esetekben csak az állampolgároktól független hátrányok - ilyenek voltak a korábbi kormányok idején IS , de általánosan, nem egyedek esetében - megszüntetése érdekében lehet gyakorlat.

Sok - ismert - művész barátom van, tisztelem, és egyeseket egyenesen csodálom, de az országosan mindenkire vonatkozó jogszabályokból való kiemelésük akár előnyös, akár előnytelen, nem indokolt !

Sok polgár kerül hazánkban kedvezőtlen helyzetbe öregkorára mégsem történik intézkedés a megérdemelt - törvényben meghatározott - nyugdíjuk változtatására a legkisebb mértékben sem, még a minimális életszükségleteinek kielégítése érdekében sem !!!

Ezen anomáliák újabb sérelmére tett ad hoc javaslat - mint már annyiszor ténykedésük során - ismételten az egyenlőtlenség felé tereli a törvénykezést, jogtalanul !!!
Az erdélyi magyar pártok vezetői egybehangzóan elutasítják a határon túliak szavazati jogának megvonását
Senki sem akarja a legkisebb mértékben sem - főleg nem a volt miniszterelnök és a DK - a magyar identitásban bármiféle hátrányt okozni a határon túl élő magyarnak érzőknek.

De a szavazás kétoldalú dolog, csak annak lehet joga arra, akik minden értelemben részt IS vesznek annak következményében IS !!!

Az nem engedhető meg, hogy olyanok határozzanak egy területen élők életéről, akikre a határozat nem vonatkozik !

Ha értelmes egy ember ezt megérti, és a máshol élők életkörülményeibe nem kíván hathatósan beleszólni !

Súlyos tévedés volt - a korábban erősen tiltakozóknak - a szavazati joghoz csatolni a máshol élők kettős állampolgárságát !!!

A határon kívül élők szavazati joga nem egy előny, így annak megszüntetése semmiféle jogsérelemmel nem jár, a felhergelt tiltakozásuknak semmi alapja nincs !
Megemelték a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékát
Gondoljunk bele a regnáló támogatói az ország közpénzéből ( a befizetett adónkból ) kerül eltartásra !

Így ' természetesen ' - mert tényleges érdem nélkül, esetleg minimális igyekezet mellett élhetnek az átlag feletti jövedelemmel - jelen rendszer támogatói még emberségük ellenére IS !

Mikor lesz hazánkban a teljesítmény-arányos jövedelem széles körben elterjedve ?!

Reménykedjünk..., és tegyünk róla !!!
Medgyessy Péter szerint csak Szél Bernadett küzdhet meg majd Orbánnal
A nagyon elfogult - sértett - emberek véleménye nem szélesíti, hanem éppen szűkíti a vélemények skáláját, és csak félrevezető lehet.

Egy közösség - ország - csak a minél szélesebb kör érdekében hozott döntések mentén működhet elfogadhatóan...

A jelenlegi magyar helyzet pedig a változást igényli elsöprő többségben ( mert a most valamilyen egyéni érdek okán nem érzik ezt sürgetőnek, azok IS egy kellemesebb közéletben éreznék jobban magukat ! ), így annak megvalósítása - a lehető legkisebb döccenővel - a következő választások egyértelmű voksolásával valósítható meg, és nem a széthúzásra törekvő egyéni érdekek megvalósítása során !
Egy orosz nagyváros olcsóbban vett új metrókocsit, mint amennyiért Budapest felújítottat
Talán a helyes vélemény kialakításához például figyelembe kéne venni, hogy az A8 as gépkocsit mennyiért lehet kapni Németországban ( nem IS ott készül ), és mennyiért hazánkban...

A vita el IS dőlt !

Vannak a jelenlegi regnálónak rossz döntései ( a legtöbb ), de nem mindent lehet a nyakába varrni...
Száz éve tart a nagy októberi rémálom
Sokszor felmerül, hogy milyen jó az a lehetőség, melyben mindenki elmondhatja véleményét, ami bizonyos értelmezéseket világossá tesz a többféle értelmezés megismertetésével.

Ugyanakkor ez a lehetőség visszájára fordul amint nem hozzáértéssel, hanem félremagyarázással társul, amit a napi politikai áramlatok irányítanak a vélt szükségletek kielégítése végett.

Ezért aztán mindaz mely emberi értéket hordoz, történelmi tényként vésődött az emberiség okulására, egy más törekvés hangsúlyozása végett átfordulhat, és a visszás értelmezés érdekében embertelen, aljas törekvések kénye kedvének a hálójába kerül, és e jelenséget az sem gátolja, hogy a törekvésnek behódolókat a saját becsületességük elvetésére IS sarkallhat, végletes sivárságba taszítva a felnövekvő generációk emberségét IS !

A történelmi tényként ismeretes emberiség elleni bűnök így válhatnak érdemként, akár ismétlésüket IS elvárva, míg a pozitív törekvések könnyedén a történelem szemétdombján végzik egy gátlástalan, emberiség-ellenes szemlélet eluralkodása következtében... IS !
Hadházy: a "jelenlegi vezetésében ott vannak a korábbi rendszer titkosszolgálati besúgói"
Ez az ' ügynök-listás-kodás ' csak a politikai élet helyettesítését célozza.

Kérdés : milyen ' ügynök lista ', hiszen ' ilyen ' van több IS !!!

A gyakorlat pedig az, hogy az ügynökök már történelmileg ismert ' jelenség '! Minden kormányzat (?) alatt voltak , és lesznek ( ma IS vannak gyakorlók ! ), vannak aki minden kormányzaton átívelően gyakorolták (-ják ), vagy a kormány támogatásával, tűrésével, vagy anélkül IS !

Ezzel a kérdéssel - szerintem IS, mint annyi másért, amit a mai pártok nyomnak zsigeri gyűlöletből - a történészeknek lenne dolguk, de azokat a törekvéseket IS a mai közélet egy elfogult irányba tolja... sajnos !

A pártoknak pedig a teljes népesség életének jobbítására kellene kellő hatékonysággal fellépnie a manapság elterjedt szélmalomharc-, vagy egyenesen gyűlöletkeltő törekvésekkel szemben... ...IS !
"Rosszabb a helyzet, mint amikor az asztalra csaptam a tévében"
Sajnos, a bunkók országa lettünk, így a kiművelt főknek nem sok helye van itt !

Látható, hogy minél alantasabb gondolatokat terjeszt egy törekvés, annál nagyobb a támogatottsága, de egyben minden tudás lehetősége IS csak az ellensége lehet !

Az persze egy más tészta, hogy milyen törekvések mellett, és milyenek ellen kell egy gondolkodó, ép eszű embernek állást foglalnia... IS !
Hadházy: a "jelenlegi vezetésében ott vannak a korábbi rendszer titkosszolgálati besúgói"
A gumicsontokon való rugózás egy erősen túlhaladott - manapság sem elhanyagolt gyakorlat - rágcsálása helyett valami előremutatóval kellene foglalkoznia ennek a csipet csapatnak IS !

A mindenáron média-láthatóság az igazi kedvező törekvéseket nem pótolja még a gyengeelméjűek körében sem, mint azt a vélemények egyoldalúsága IS bizonyítja...
FTC-főszurkoló: Nem hiszem, hogy attól lesz valaki Fidesz-szavazó, mert megegyeztünk a klubbal
@elnyomott: Igen ! Nem véletlen, hogy még ezt a lépést IS megteszi a regnáló a támogatás reményében... ( mintha ők IS a Fradit támogatnák..., majd nézzék meg a választás után,,, ! )
Erdélyből reagáltak Gyurcsányra: megint össze akarja ugrasztani a magyart a magyarral
A regnáló Erdélybe kihelyezett pártocskájának a véleménye - erről IS, de bármiről... - a legkevesebbet éri, elfogultsága épp, hogy erősíti azt a törekvést, hogy ne szólhassanak bele a magyar közélet dolgaiba !!!
Erdélyből reagáltak Gyurcsányra: megint össze akarja ugrasztani a magyart a magyarral
... és a regnáló sorozatos reakciói világossá teszik - minden más igyekezettel szemben -, hogy ki a legnagyobb vezetője a magyar ellenzéknek manapság... - ezen még a néha megjelenő zsigeri gyűlölködők írásai sem változtatnak... IS !
Erdélyből reagáltak Gyurcsányra: megint össze akarja ugrasztani a magyart a magyarral
Ha becsületes jó magyar emberek lennének a határon túl élő magyarok - senki sem veszi el magyarságtudatukat, sőt a regnáló hazai ellenfelei még növelné IS azt - akkor talán nem igyekeznének a határon belüli dolgainkba beleszólni...

Érthetetlen az az igyekezet (?) - ha van - mely más ország törvényes rendjébe való beleszólást, mint jogot képvisel ! Mintha mi akarnánk meghatározni Románia, Szlovákia... stb. törvényeit !!!
Fideszes kérés után az MNB vizsgálja Gyurcsány cégének kölcsönét
@kereső: OK !
Csakhogy a volt miniszterelnök cége - amely a hitelt ( kölcsönt ) adta egy személynek (!) - nem a nevezett ' hitelintézet ', ezért a ' vizsgálat' nem lehet hivatalos !

Persze a mai magyar politikai közállapot olyan, amilyen... IS !
Fideszes kérés után az MNB vizsgálja Gyurcsány cégének kölcsönét
Hogy IS van, milyen feladata, jogosultsága van az MNB - nek ?!

Vagy arról van nagybaszó, hogy a kormánypárt ( egypárt-rendszer ) bárminek, bárkinek, bármilyen utasítást (?) adhat, ha ' egypárti ' érdeke úgy kívánja?!
Törvénytelenül bonyolítja a választási regisztrációt az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány.(Fidesz módszer!)
Azt mindenki tudja, hogy ez a külhoni magyarok szavazása egy - eltérően a magyarországi magyarok külföldi szavazási lehetőségétől, ami inkább (!) nehezítve van - olyan lehetőséget biztosít a regnálónak, hogy közösen beadható ( ellenőrzés nuku ) cédulák egyértelmű szavazatokat adjanak !

Mindent lehet ami a regnálónak kedvező, de ami nem az törvénytelen... , mert ilyen a törvény !!!
Csúnyán megalázták Gáspár Győzőt és Evelint
@Horizont: Azt hiszem sokan szeretnének ilyen ' tanulatlan bunkó ' lenni - minden esetre sokat emelkedne a magyar közélet színvonala - mint ' Bea asszony ' !!!

Az ismeret nélküli előítélet fojtja meg a magyar lelkeket, a közéletet minden szinten... IS !
Gyurcsány Ferenc és Szél Bernadett élőben feszültek egymásnak
Az a nagy büdös helyzet, hogy a média kereteiben egy ' normális ' vélemény, állásfoglalás - még a jelzett műsor ebből a szempontból kiemelhető környezetében IS - kifejtésére semmi esély.

Az idő sürgetésében még sokszor csak félmondatokra van lehetőség - amit aztán rendesen lehet csócsálni, hogy az azt kijelentő milyen értelmes... -, ha egyáltalán, ezért a ámuló közönség ( mely az utóbbi időben éppen a zagyvaságokra, siralmasan alacsony színvonalú műsorokkal van kényeztetve, így a valóságra, értelmes magyarázatokra egyáltalán nem vevő ) rendesen semmi értelmes indokolással nem találkozik ( bárki IS a nyilatkozó, és annak bármilyen képesítése IS van ), és így aztán nehéz elvárni az értelmes szavazását, döntését a további életét alapvetően befolyásoló kérdésekben IS !!!