Újabb migránshullámra kell készülnünk

Bár meg­nyug­ta­tó­nak tűnik a hely­zet Lí­bi­á­ban, messze még a tar­tós meg­ol­dás, és egy ta­nul­mány sze­rint nem zár­ható ki, hogy újabb mig­ráns­hul­lám in­dul­hat el - ol­vas­ható a Mig­rá­ció­ku­tató In­té­zet elem­zé­sé­ben, ame­lyet a Szá­zad­vég Ala­pít­vány szer­dán jut­ta­tott...

Szakértő: arra kellene koncentrálni, hogy a migránsok el se induljanak

Európának arra kellene koncentrálnia, hogy meggyőzze a migránsokat, ne induljanak útnak, de erre egyelőre nem fordít figyelmet – mondta Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója az M1 aktuális csatornán hétfőn.