Aki engedett a 48-ból

“Előkelő idegen, amikor átlépett a magyar határon; később, húsz év múltával éppen olyan öreg magyar urambátyám, mint amilyen sok akadt az ő korában a hetven esztendőn felüli magyarok között.” Krúdy Gyula ilyennek látta Kossuth Ferencet.

Apponyi Albert gróf 175 éve született

1846. május 29-én született Bécsben Apponyi Albert gróf, az első világháborút lezáró béketárgyalások magyar küldöttségének vezetője.

Hogyan halt meg Rudolf főherceg?

132 éve annak, hogy 1889. január 30-án a Bécs melletti mayerlingi vadászkastélyban holtan találták a 31 éves Habsburg Rudolf főherceget és szerelmesét, Vetsera Mária bárónőt.

Mit és mennyit tudunk a trianoni békeszerződésről?

Mit tud az anyaországi magyar társadalom a száz évvel ezelőtt megkötött trianoni békeszerződésről, annak vélt vagy valós előzményeiről, illetve következményeiről?

Trianon 100 – A békediktátum

A trianoni szerződést 1920. június 4-én írták alá az első világháború győztes nagyhatalmai és Magyarország képviselői.

Andrássy Gyula, a "szép akasztott" gróf

130 éve, 1890. február 18-án halt meg Andrássy Gyula gróf, a kiegyezés korának vezető politikusa, miniszterelnök, akadémikus, akit az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepéért halálra ítéltek és jelképesen felakasztottak.

Az I. világháború lezárása

A nagy háborút, azaz az I. világháborút lezáró fegyverszüneti egyezményt 100 éve, 1918. november 11-én írták alá a compiégne-i erdőben, amely napra azóta az egykori szövetséges hatalmak nemzeti ünnepként tekintenek.

Rudolf trónörökös élete

I. Ferenc József egyetlen fia, Habsburg–Lotaringiai Rudolf 160 éve, 1858. augusztus 21-én született.

Gróf Andrássy Gyula története

195 éve, 1823. március 8-án született Andrássy Gyula gróf, politikus, a kiegyezés utáni első miniszterelnök, akit a szabadságharc után az osztrák hadbíróság halálra ítélt, és jelképesen kivégeztek.

A kiegyezés napja

150 éve, a kiegyezés évére Ausztriának szüksége volt Magyarországra, hogy birodalmi státusát fenntarthassa.

Az Egyesült Államok az első világháborúban

100 éve, 1917. április 6-án lépett be az Egyesült Államok az antant oldalán az akkor már harmadik éve folyó első világháborúba, hadat üzenve Németországnak.

Jobban jártunk volna az Osztrák-Magyar Monarchiával? Így nézne ki ma a birodalom

Eljátszottunk valaha a gondolattal, mi történt volna, ha soha nem bomlik fel az Osztrák-Magyar Monarchia? Íme, itt egy teljesen komoly, tudományos igényű videó arról, mi történne, ha ma is létezne – netán újra egyesülne – az egykori birodalom.

Sissi csodálatos világa

Sissi születésének közelgő, 180. évfordulója jó apropót szolgáltat arra, hogy fejet hajtsunk a királyné élete előtt.

A gyászoló Sisi

A szépségéről ismert, nyúlánk, mai kifejezéssel élve sportos alkatú, lázadozó természetű Sisi élete második felét gyászban töltötte.

Ferenc József császár és király

1848-ban alig tizennyolc éves, amikor trónra kerül és majdnem hetven éven át uralkodik.

1920. június 4.: a magyar nacionalizmus győzelme

1920. június negyedike nagy nap a magyar nemzet történelmében.

A nevezetes Húsvéti cikk

“Másik czél pedig fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, törvényeinek, melyeket a sanctio pragmatica is ünnepélyesen biztosít…” 150 éve, 1865. április 16-án a Pesti Naplóban megjelent Deák Ferenc a kiegyezést sürgető Húsvéti cikke.

Az I. világháború rettenete

Az európai hatalmak évtizedek óta készültek a nagy erőpróbára, a szarajevói merénylet csak casus belli volt, azaz ürügy a háború kirobbantására.

Kusturica átírja a történelmet az I. világháborúról készülő dokumentumfilmjében

Emir Kusturica szerb rendező dokumentumfilmet forgat az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára.

Csészék vallomásai: magyar kávéháztörténet

Sok szó esik arról, hogy a magyarországi kávéházi kultúra reneszánszát éli.

Amikor megszűnt a levéltitok: 140 éves a levelezőlap

A levelek legnagyobb része csak rövid, nyilvánosságra hozható üzeneteket tartalmaz, nincs bennük titok.

Szent István emlékére

Államalapítónkat ki ne ismerné, nade ha azt mondjuk, hogy SMS Szent István akkor már vegyesebb a kép.