Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerdán benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításáról szóló javaslatot.

50 évre növelnék a magyar hadkötelesek behívhatósági korhatárát

A több törvény módosításáról szóló javaslat többek között a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség irányításának szétválasztásáról rendelkezik, de a szervezeti átalakításokon túl rögzíti az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás ösztönzését, valamint bevezeti az úgynevezett honvédelmi veszélyhelyzet fogalmát. A javaslat elfogadása esetén január elsejével lép hatályba.

A parlament honlapján közzétett javaslatban Benkő Tibor kiemelte: az új típusú kihívások szükségessé teszik az irányítás és a vezetés szétválasztását, a közigazgatási és a katonai feladatok markáns elkülönítését.

A javaslat a Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztériumból történő kiszervezésével összefüggésben meghatározza az új irányítási és vezetési rend közjogi kereteit. Ennek lényege, hogy

a miniszter csak irányítaná a Magyar Honvédséget, a Magyar Honvédség parancsnoka pedig vezetné.

Ezzel elválna az irányítás és a vezetés, a Magyar Honvédség katonai vezetése kiválna a HM-ből, a Magyar Honvédség felső szintű vezető szerveként önálló honvédségi szervezetként létrejönne a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Ennek nyomán a HM nem lenne a Magyar Honvédség része, tisztán központi államigazgatási szervként működne, és a miniszter irányítást gyakorolna a Magyar Honvédség felett.

A javaslat tartalmazza többek között a hivatásos állományba kerülés szabályainak rugalmasabbá tételét, az úgynevezett kirendelés intézményének megteremtését.

A szervezeti átalakítással összefüggésben pontosítják a Magyar Honvédség személyi állományára vonatkozó szabályozást is, új kategóriaként jelenne meg a honvédelmi alkalmazott.

A kiképzett tartalékos állományt pedig kibővítenék a katonai tanintézetben hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálatot teljesítő férfiakkal.

Ezen felül az önkéntes tartalékos szolgálatvállalást a

honvédelmi szolgálati díj kiterjesztésével, valamint részükre pótlék megállapíthatóságának törvényi megalapozásával kívánják ösztönözni.

A javaslat rögzíti azt is, hogy a honvédelmi bírság jogintézményével kívánják a "jogkövető magatartásra sarkallni" a honvédelmi adatkezelésben érintetteket. A honvédelmi bírság kiszabására például a törvényjavaslatban nevesített honvédelmi feladatok végrehajtásának elmulasztásával, késedelmes teljesítésével összefüggésben a fővárosi és a megyei kormányhivatal lenne jogosult.

A honvédelmi miniszter kitért arra is, hogy figyelembe kell venni a Magyarországra is jellemző, a születésszám csökkenéséből adódó népességfogyást, amely a hadköteles korú férfiak számának folyamatos csökkenését eredményezi. Emiatt

tíz évvel, 50 évre növelnék a behívhatósági korhatárt. Ezáltal megközelítőleg 850 ezer emberrel növelnék a hadkötelezettség alapján behívhatók számát.

Benkő Tibor kiemelte továbbá, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott biztonsági környezetben az új típusú kihívások egyértelműen szükségessé tették az államok védelmi szabályozásának újragondolását.

Mint kifejtette: az elmúlt években új jelenségek jelentek meg – mint például a hibrid hadviselés – amelyek kihasználják az államok védelmi szabályozásának gyengeségeit, illetve a korábbi biztonsági környezethez igazított kötöttségeit.

Ezért szükséges, hogy Magyarország is felkészüljön az új típusú "szürke zónás" kihívások hatékony kezelésére a szabályozás terén is. Ezt a célt szolgálja a honvédelmi veszélyhelyzetre vonatkozó javaslat, amely egy béke idejű, szélesebb körű, illetve az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó rugalmasabb felhatalmazást kíván biztosítani a kormány számára a válságok kezelésére való felkészülés, illetve az eszkaláció elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében – olvasható a honvédelmi miniszter javaslatában.

35 hozzászólásarrow_drop_down_circle

Eladott Ország
Minden jel arra mutat, hogy Putyin és Orbán között van egy efféle paktum. Orbán a maga részéről érvénytelennek nyilvánította a Magyar-Ukrán Alapszerződést, ami a határokat garantálta. A diplomácia nyelvén tehát területi igényekkel lépett fel. A nacionalisták örülhetnek ennek: hátha gyarapodik a Haza! Azt hagyjuk hogy a magyar fegyveres erőt az ukránok pár óra leforgása alatt morzsolnák ficlikké, oroszok ide vagy oda, ezen nem segít semmilyen sorkatonaság, sem az iskolai katonai kiképzés. Ha mind a 9 millió magyar fegyverben állna, akkor se lenne esélye korszerű haditechnika hiányában… A tömeghadseregek kora is lejárt, ideje szembenézni a valósággal: a régi tétel, miszerint „egy magyar szuronyos baka ezer tankkal felér”, már régen sem volt igaz, ezt bizonyítja sok ezer magyar szuronyos baka sírja Doberdótól a Don-kanyarig, pedig Doberdónál még tank se volt. De mi is a Haza? A hazát nem a földterület jelenti. Ez középkori, feudális szemlélet (feudum – földbirtok). A hazát az jelenti, ami ott van. Amitől valaki érzi, hogy otthon van. Elsősorban az embereket és amit ezek az emberek létrehoznak. Az a zsarnok, aki az embereket feláldozza a területért, éppen a hazát rombolja. Többnyire saját dicsőségéért és birtoklási vágyáért. Nincs az a területi gyarapodás Ami amúgy is ki a fenét érdekel abban a korban, amikor a határok eltűnőben vannak értelmesebb államok között?, ami megérné, hogy családok ezrei, százezrei maradjanak apák, férjek, fiúgyerekek nélkül. Egy sokszorosan kivérzett, megtépázott népet ilyen kalandba hajszolni… na az a „nemzethalál”, nem a migráció!
kolozsvaros.com/wp-content/uploads/2018/10/K%C3%B6z%C3%A9pc%C3%ADmer.jpg
A Magyar koronás középcímer. A magyar kiscímer alatt látható Horvátország, Erdély, Fiume, Dalmácia és Szlavónia címere, a Szent Korona-tan alapján ezek alkotnák az egységes, megbonthatatlan Magyar Királyságot. Ez annál is érdekesebb, jogy Horvátország jogilag sosem volt része a Magyar Királyságnak, csak perszonálunió állt fenn a két ország...
Ez itt az összes hozzászólás. Kattintson, ha csak a legfrissebbeket olvasná!
namihami
Helyes. Most akarják a honi fegyvergyártást újraindítani. Terveztessenek olyan puskákat, amit egyben mankónak is lehessen használni. Akkor akár 70 évre is felemelhető lesz a hadkötelezettség.
Gauntlet
Benkő úr: minek? Ki ellen? Legközelebb jön a Volksbund a 67 éves rakétavetősökkel? Arra kérem önt ne vigye katasztrófális háborúba a nemzetet! Mert most nem Trianon fog jônni hanem Nemzethalál!
Desischado
Mire fel akarnak ezek hadsereget? Talán a nép ellen?
Pálinkás Pál
Elfelejtetek valamit narancsosok...akik most negyvenesek,nem a ti dúlásotok alatt nőttek fel...és akkor ti fegyvert adnátok a kezükbe???Na ne röhögtessetek...ha kitörne valami háború...titeket a parazita TEK-en kívül senki nem védene meg!!!Gondoljátok bárki is kockáztatná az életét a ti baromságaitok miatt???
Eladott Ország
Minden jel arra mutat, hogy Putyin és Orbán között van egy efféle paktum. Orbán a maga részéről érvénytelennek nyilvánította a Magyar-Ukrán Alapszerződést, ami a határokat garantálta. A diplomácia nyelvén tehát területi igényekkel lépett fel. A nacionalisták örülhetnek ennek: hátha gyarapodik a Haza! Azt hagyjuk hogy a magyar fegyveres erőt az ukránok pár óra leforgása alatt morzsolnák ficlikké, oroszok ide vagy oda, ezen nem segít semmilyen sorkatonaság, sem az iskolai katonai kiképzés. Ha mind a 9 millió magyar fegyverben állna, akkor se lenne esélye korszerű haditechnika hiányában… A tömeghadseregek kora is lejárt, ideje szembenézni a valósággal: a régi tétel, miszerint „egy magyar szuronyos baka ezer tankkal felér”, már régen sem volt igaz, ezt bizonyítja sok ezer magyar szuronyos baka sírja Doberdótól a Don-kanyarig, pedig Doberdónál még tank se volt. De mi is a Haza? A hazát nem a földterület jelenti. Ez középkori, feudális szemlélet (feudum – földbirtok). A hazát az jelenti, ami ott van. Amitől valaki érzi, hogy otthon van. Elsősorban az embereket és amit ezek az emberek létrehoznak. Az a zsarnok, aki az embereket feláldozza a területért, éppen a hazát rombolja. Többnyire saját dicsőségéért és birtoklási vágyáért. Nincs az a területi gyarapodás Ami amúgy is ki a fenét érdekel abban a korban, amikor a határok eltűnőben vannak értelmesebb államok között?, ami megérné, hogy családok ezrei, százezrei maradjanak apák, férjek, fiúgyerekek nélkül. Egy sokszorosan kivérzett, megtépázott népet ilyen kalandba hajszolni… na az a „nemzethalál”, nem a migráció!
kolozsvaros.com/wp-content/uploads/2018/10/K%C3%B6z%C3%A9pc%C3%ADmer.jpg
A Magyar koronás középcímer. A magyar kiscímer alatt látható Horvátország, Erdély, Fiume, Dalmácia és Szlavónia címere, a Szent Korona-tan alapján ezek alkotnák az egységes, megbonthatatlan Magyar Királyságot. Ez annál is érdekesebb, jogy Horvátország jogilag sosem volt része a Magyar Királyságnak, csak perszonálunió állt fenn a két ország...
wagabund
milliók haltak meg lövészárkokban, néhány elmebeteg politikus agyréme, kapzsisága miatt...

remélem ma már csak kevés embert lehetne rávenni, hogy ott a túloldalon van az ellenség, na oda lőj...
Sajnos nem jut eszébe a szerencsétlen besorozottnak, hogy a háború a sikertelen politika fegyveres folytatása..na meg a profithajhász fegyver, és egyéb hadiszállítók mesterkedése milliók kárára...

óvatosan kellene dicsekedni azzal a bővített hadsereggel..ma már nem úgy van, mint 1914-ben..
karma1
Miben tori a fejet ez az elmebeteg? Milyen barom gondolat a militarizalas bekeidoben, bekeovezetben...

Miben tori a fejet??? Kivel akarja osszeugrasztani a magyarokat, vagy meg rosszabb: hova akarja oket exportalni? Vagy kell neki egy emberallomany, akikkel dolgoztatna, vagy eppen egy atomreaktor-meghibasodas soran bealdozna oket?
emerencia
@Eladott Ország: " A hazát nem a földterület jelenti. Ez középkori, feudális szemlélet (feudum – földbirtok). A hazát az jelenti, ami ott van. Amitől valaki érzi, hogy otthon van. Elsősorban az embereket és amit ezek az emberek létrehoznak."

Sokunknak nincs másik hazája. Itt vagyunk otthon. A kilencvenes évek óta érezzük olykor olykor, hogy ez a haza nem akar már az otthonunk lenni... A háborús viszonyokra hajazó honvédségátalakításnak az az üzenete, hogy ne számítsunk semmi jóra, hacsak nem teszünk valamit. De mit?
wagabund
@emerencia: de mit?
...amíg ilyen ellenzék van, ha behívják egy tévébe beszélgetni, akkor borotválatlan, lógó pólóban, nem ráillő zakóban próbálja némelyik osztani az észt..addig semmit...

néha látom azt a Kukorelli nevű agyrémet, aki nem csak seggfej, de baromi gusztustalan is..és behívják a tévébe..gyanítom ez szándékos, hogy lássa a nép, kik okozzák a legnagyobb lelki terrort..vagy az a pösze beszédű lmp-s fiatalember..a milliárdos vagyona ellenére nagyon szarul tud kinézni(öltözni)...tegnap dicsekedett, hogy két diplomája is van..az anyja nem szól neki? vagy ez direkt van?
namost ezeket látván csoda, hogy elmegy a kedve mindenkinek mindenféle konstruktív kezdeményezéstől?

az ellenzék miért nem tud egy olyan okos, harcos embert kiállítani, mint például "Etelka"? asszem 82 éves, de olyan szépen beszél, és harcosan..

méghogy Kukorelli költő, meg volt képviselő? Etelkához képest az az ember maga a gyalázat...de a tévében mutogatják a szerencsétlent...ő persze boldogan vigyorog, mint pék kutyája a forró zsemlére...

(csak az nem tudja ki az Etelka, aki nem akarja)

szerintem.
Eriksson
@emerencia: Nem tudom, ki hogy van ezzel a "haza" érzéssel. Én például többször voltam külföldön, különböző országokban. S bármennyire tetszett vagy nem tetszett az amit ott láttam, átéltem, hazafele mindig éreztem, mikor lépem át a határt. Úgy éreztem, hogy a levegő illata is más és a nap is másképpen süt. Nem vicc!
wagabund
@Eriksson: igen, ez ismerős érzés..mint már említettem, dolgoztam nagyon gazdag országban is, megléphettem volna...de nincs csodálatosabb a Magyar földnél...

(azzal együtt, hogy Floridában alkonzulátust kellett avatni, mert az ott lakó százezernyi magyar igényli)
Eriksson
@wagabund: Akkor egyformán érezzük a dolgokat és lehet, hogy az ilyesmi sokaknak mosolyogni való, de a floridai magyarokat nagyonis meg lehet érteni.
görbetükör
@wagabund: Az a baj, hogy csak a magyar földet imádjátok, de a magyar embert sárba tiporjátok!
Eriksson
@wagabund: Teljesen egyetértek megállapításoddal. Az "ellenzéki" média mintha mindazt akarná demonstrálni, amit a magyarok többsége látni sem akar.
Ki az az Etelka? Ha Kukorelli egy kép negatívja, akkor Etelka a pozitív kép.
Eladott Ország
@emerencia: ma 08:44; Írod : "De mit?" Elzavarni a fidesz nevű politikai prostituált bűnöző bandát és a felelősöket börtönbe kell zárni! Nem attól lesz sikeres vagy sikertelen egy állam, egy nép, hogy mekkora a területe. Ma már az ásványkincseken se múlik. Nem baj az, ha az is van persze, de anélkül is el lehet boldogulni. Legfeljebb úgy melósabb. Csak hasonlítsunk össze egy Hollandiát egy Nigériával. Melyik a nagyobb? És melyik a sikeresebb? Ezzel kapcsolatban nincs több kérdésem. A „nemzeti” handabandázás, kardcsörtetés, melldöngetés és hőbörgés tehát nemcsak idejétmúlt és nevetséges, de kifejezetten káros és romboló is. Pontosabban mindig is az volt, de ma már könnyen végzetes is lehet.
emerencia
@wagabund: Van aki szimpatikus, van aki nem az ellenzékben de ez így önmagában nem gond. Ettől még lehetne együttműködni.
Eriksson
@Eladott Ország: Kár ennyire sarkítani a véleményed, mert az nem igaz szó szerint. A magyarság bármilyen államformában, bármilyen kormány alatt élt, mindig szerencsétlen volt. Mindig nagyhatalmak hálójában vergődött.
Talán ez az első olyan kormány, amely színleg szembe mer szállni a "nagyok" akaratával. Azért színleg, mert ők sem tudnak elhatárolódni a nemzetközi politikától.
emerencia
@Eriksson: Nekem a határokon mindig gyomorszorító érzésem volt, még '90-ben is pedig akkor már nem volt okom rá. (Azóta nem hagytam el Magyarországot még európai polgárként sem.) Érdekes érzés, van benne valami abból is, amit leírtál.
Eriksson
@emerencia: Igaz az a mondás, hogy "Mindenütt jó, de legjobb otthon." Jó érzés, hogy nemcsak én vagyok szentimentális, vagyunk egy páran.
emerencia
@Eriksson: 10:10 Nem gondolom, hogy szembe kellene szállni a "nagyok" akaratával, hiszen ők a szövetségeseink akikhez önként léptünk be mert azonosak az alapértékeink. Vitatkozni lehet velük kulturált párbeszéd formájában, ha valamiben más a véleményünk de a szembenállásra nem adtak okot a rendszerváltás utáni időkben. Szerintem.
emerencia
@Eladott Ország: Nincs mit hozzátennem, minden szavaddal egyetértek.
Eriksson
@emerencia: Ugyanarról beszélünk. Amíg a szovjet blokkhoz tartoztunk, nekik tartoztunk lojalitással. Most egy más unióval kell egyetértenünk.
Lehet, hogy az elmúlt uniós 14, illetve a teljes 28 év ami a rendszerváltozás óta eltelt, nem elég a teljes behódoláshoz.
emerencia
@Eriksson: Nem tennék egyenlőségjelet a kettő közé. A szovjet blokkhoz a történelem sodort bennünket, az EU-hoz viszont saját akaratunkból csatlakoztunk. Az előbbiből kihoztuk a legjobbat amit az adott keretek között lehetett de az évek folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy nem volt perspektivikus az a rendszer. Az EU viszont liberális demokráciájával, jóléti államaival, értékeivel és hibáival együtt még mindig jobb kilátásokkal kecsegtet a jövőre, -talán még a jelenre nézve is- mint az orbánista-putyinista diktatórikus illiberális berendezkedés.
wagabund
@emerencia: hát ez az...azért nem szimpatikus, mert a lelke is olyan, mint a külseje...a testbeszéd sokkal beszédesebb, mintha makogva-habogva hülyeségeket beszélne...de meg is szólal...
wagabund
@Eriksson: Etelka a Karc fm. egyik betelefonálója. Egy héten egyszer telefonon elmondja a napi(heti)aktuális politikai véleményét, aztán aki magára vette, az rágódhat rajta.
Ha az ellenzéknek lenne legalább egy ilyen zsenije, akkor már zengne az ország...de nincs...
Eriksson
@wagabund: Hallottam már Etelkát beszélni. Zseniális a hölgy a világos okfejtéseivel, sajátos világlátásában. Ahogy írtam, pont ellentéte Kukorelli hebegő-habogó, mindenkinek megfelelni akaró bárgyú okfejtéseinek. Szánalom a pacák.
Eriksson
@emerencia: Élénken emlékszem még a szoci időkre amit a Szu. hozott magával. Volt egy meghatározott irányvonal ami követendő volt, azon belül semmi gondunk nem volt. Az Eu viszont naponta állít fel újabb és újabb elvárásokat, melyeket a legjobb szándékkal is nehéz követni.
wagabund
@Eriksson: mégis egy tévés megmondó, mondhatni egy erőlködő, magától eltelt pojáca...létezik, hogy igény van rá? furcsállanám...
Eriksson
@wagabund: Nem is értem miért szerepeltetik jó pár magafajta véleményosztóval. Biztosan erősítgeti egyesek önbizalmát, vagy mijét. Engem spec. elrettent.
wagabund
@Eriksson: szerintem minden Kukorelli szereplés erősíti a fidesz iránti megértést...

lehet, hogy a fidesz fizeti a tévét, hogy hívják be, és hagyják beszélni? ezt is el tudom képzelni...
a fidesz meg hátradől, és kér egy kávét..
Eriksson
@wagabund: Az bizony könnyen lehet. Ennél jobb propagandát keresve se lehetne találni. :)))
wagabund
@Eriksson: ugye?

csak azt nem értem, hogy ezeket miért tűri meg a soraiban az ellenzék...,

Kukorelli például egyszerre tud gyurcsányozni-orbánozni úgy, hogy a legrosszabbakat mondja róluk...mindig, és mindenhol...

és nem vágja pofán senki.
Eriksson
@wagabund: Ahogy mondod. Ilyen opportunista alakoknak nem volna szabad megszólalni még kocsmában sem, mert ott biztos, hogy pofán vágnának.
Mindegy. A balos média biztos tudja mit csinál. Vagy nem. De ez legyen az ő bajuk, hogy még hiteles arcokat sem tudnak felmutatni "vitaműsoraikban". És ez nem csak Kukorellire igaz.
ila51
kisvasút , kispuska ...megy itt a móka ezerrel

Új hozzászólás

Hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Regisztráljon vagy használja a belépést!


Még karakter írhatElolvastam és elfogadom a moderálási elveket.